Thông tin hoạt động

Năm ngày tập huấn trong chương trình đào tạo về chủ đề " Bảo vệ và Nâng cao kỹ năng cho lao động trẻ, Phòng ngừa và Giảm thiểu lao động trẻ em trong Doanh nghiệp" tại Hà Nội đã kết thúc. Cùng nhìn lại những hình ảnh và hoạt động chính trong chuỗi tập huấn này nhé!


Chuỗi tập huấn này do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cùng đối tác kỹ thuật - Trung tâm Quyền trẻ em và Doanh nghiệp (The Centre) tổ chức. Đây là hoạt động hoàn toàn miễn phí, nằm trong khuôn khổ dự án "Thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh trong Doanh nghiệp tại Việt Nam" (Dự án CRBP, giai đoạn 2022-2026). Chương trình được các học viên đánh giá là rất bổ ích và nên được tiếp nối tổ chức với nhiều nội dung chuyên sâu và có thêm sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hơn. 

Tham gia tập huấn, bên cạnh những chia sẻ của khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực quyền trẻ em và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các học viên đến từ tám công ty (chủ yếu trong lĩnh vực Da giày và May mặc) đã tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận nhóm về các chủ đề liên quan như Khắc phục lao động trẻ em, chi tiết các quy định pháp luật liên quan, kỹ năng đào tạo nội bộ và đào tạo cho lao động trẻ, lập kế hoạch cho doanh nghiệp, cũng như được chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp mình và học hỏi các thực hành tốt trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các học viên cũng được chia nhóm để thực hành về kỹ năng đào tạo cho lao động trẻ tại doanh nghiệp của mình. 

 

 

 

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nhằm tăng cường kiến thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp có tác động cao đến trẻ em và tập trung vào 3 chủ đề chính:

Chủ đề 1: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em

Chủ đề 2: Bảo vệ Lao động Trẻ

Chủ đề 3: Phát triển Kỹ năng cho Lao động Trẻ

Các doanh nghiệp được mời tham gia cả 3 chủ đề và những doanh nghiệp tham gia được kỳ vọng thể hiện cam kết xây dựng kế hoạch hành động sau khi tham gia chương trình tập huấn. Học viên tham gia được cấp Chứng chỉ sau khi tham gia đầy đủ chương trình tập huấn.

Để cập nhật thường xuyên các nội dung về hoạt động của Dự án CRBP, thích và theo dõi chúng tôi trên trang Facebook: CRBP - Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh