Thông tin hoạt động

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và đối tác kỹ thuật - Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp (The Centre), sẽ tổ chức một chuỗi hoạt động tập huấn miễn phí tại Hà Nội về lao động trẻ dành cho các doanh nghiệp. Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt nam (Dự án CRBP, giai đoạn 2022 - 2026). 

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nhằm tăng cường kiến thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp có tác động cao đến trẻ em và tập trung vào 3 chủ đề chính:

Chủ đề 1: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em

Chủ đề 2: Bảo vệ Lao động Trẻ

Chủ đề 3: Phát triển Kỹ năng cho Lao động Trẻ

Các doanh nghiệp được mời tham gia cả 3 chủ đề và những doanh nghiệp tham gia được kỳ vọng thể hiện cam kết xây dựng kế hoạch hành động sau khi tham gia chương trình tập huấn. Mỗi doanh nghiệp/Tổ chức được đề cử tối đa hai cán bộ phù hợp với tiêu chí để tham gia. Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ sau khi tham gia đầy đủ chương trình tập huấn.

 

Bên cạnh đó, VCCI, UNICEF và The Centre phối hợp tổ chức hai buổi hội thảo khởi động trực tuyến, nhằm cung cấp thêm thông tin chi tiết, giúp các doanh nghiệp hiểu thêm về hình thức đào tạo và lợi ích của chương trình tập huấn đối với doanh nghiệp của họ trước khi cam kết và đăng ký tham gia. Các doanh nghiệp được mời thuộc 3 lĩnh vực mục tiêu nêu trên sẽ đăng ký tham gia buổi hội thảo trực tuyến tương ứng với ngành nghề của doanh nghiệp mình và sau đó mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký tối hai cán bộ của doanh nghiệp tham gia chương trình tập huấn ngay trong tháng 7/2022 tại Hà Nội.

Chương trình hội thảo khởi động trực tuyến dự kiến

Thời lượng: 1.5 tiếng

Địa điểm: Họp trực tuyến trên nền tảng Zoom (sẽ được gửi sau khi đăng ký)

Thành phần tham gia: Các doanh nghiệp từ 3 lĩnh vực mục tiêu (may mặc & da giày, du lịch & lữ hành, và Công nghệ Thông tin)

Thời gian: Chia làm hai buổi hội thảo theo hai nhóm ngành nghề:

Buổi hội thảo 1: 15:00-16:30 chiều thứ Ba ngày 28/6/2022 - Doanh nghiệp May mặc & Da giày

Buổi hội thảo 2: 15:00-16:30 chiều thứ Năm ngày 30/6/2022 - Doanh nghiệp Du lịch, lữ hành & ICT

Liên hệ

Bà Đoàn Thị Ngọc Hoàng, M: 0972081180/Email: hoang.doan@childrights-business.org 

Bà Đinh Thị Bích Xuân, M: 0988176878/Email: xuandtb@vcci.com.vn