Thông tin hoạt động

Ngày 5/11/2021, trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh trong Doanh nghiệp tại Việt Nam (Dự án CRBP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với các đối tác Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Phát triển Cộng đồng & Công tác Xã hội (SDRC) và Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp đã tổ chức tổng kết và trao Chứng chỉ cho 21 học viên tham gia chuỗi chương trình tập huấn kéo dài 3 tuần từ 18/10 đến 5/11/2021 về các chủ để liên quan đến lao động trẻ tại nơi làm việc.

Học viên tham gia chương trình tập huấn lần này bao gồm 19 đại diện đến từ phòng sản xuất, nhân sự và tuân thủ của 10 doanh nghiệp và 2 giảng viên tiềm năng cho các chương trình tiếp theo dự kiến vào năm 2022. Chương trình tập huấn này được thiết kế cho ba ngành với mục tiêu tăng cường kiến thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp có tác động cao đến trẻ em: Da giày và May mặc, Thông tin, Công nghệ Thông tin (ITC), và Du lịch & Lữ hành. Chương trình tập trung vào 3 chuyên đề chính: - Chuyên đề 1: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em - Chuyên đề 2: Bảo vệ Lao động Trẻ - Chuyên đề 3: Phát triển Kỹ năng cho Lao động Trẻ Trong quá trình tập huấn, ngoài các nội dung kỹ thuận về phát triển chính sách và quy trình quản lý nhân sự phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, học viên từ 10 doanh nghiệp tham gia được hướng dẫn sử dụng các công cụ đào tạo, kỹ năng giảng dạy và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng chuyển đổi cho lao động trẻ.

Các doanh nghiệp đã xây dựng được một kế hoạch tổng thể cho các hoạt động triển khai tại doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của mình sau khi tham gia chương trình tập huấn. Dự án CRBP dự kiến sẽ tổ chức hoạt động định kỳ chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt giữa các doanh nghiệp tham gia chương trình tập huấn này trong thời gian tới để các doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Dự án cũng dự kiến sẽ tổ chức hoạt động tập huấn mở rộng vào năm 2022 để có nhiều doanh nghiệp hơn hưởng lợi từ chương trình này.

Mời bạn thích và theo dõi trang Facebook
CRBP - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh để được cập nhật các thông tin mới nhất về các hoạt động dự án nhé!