Thông tin hoạt động

Đơn đăng ký

Trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam (Dự án CRBP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với các đối tác Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Phát triển Cộng đồng & Công tác Xã hội (SDRC) và Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp tổ chức một chuỗi chương trình tập huấn trong tháng 10 và 11/2021 cho doanh nghiệp về các chủ để liên quan đến lao động trẻ tại nơi làm việc. Chương trình đặc biệt tập trung vào ba ngành mục tiêu: Da giày và May mặc; Thông tin, Công nghệ Thông tin (ITC), và Du lịch & Lữ hành. Các buổi khởi động và tập huấn sẽ được tổ chức trực tuyến trong tháng 10 và 11/2021 và hoàn toàn miễn phí cho các doanh nghiệp.

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nhằm tăng cường kiến thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp có tác động cao đến trẻ em và tập trung vào 3 chủ đề chính:
 • Chủ đề 1: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em
 • Chủ đề 2: Bảo vệ Lao động Trẻ
 • Chủ đề 3: Phát triển Kỹ năng cho Lao động Trẻ
Các doanh nghiệp được mời tham gia cả 3 chủ đề và những doanh nghiệp tham gia được kỳ vọng thể hiện cam kết xây dựng kế hoạch hành động sau khi tham gia chương trình tập huấn. Mỗi doanh nghiệp/Tổ chức được đề cử tối đa hai cán bộ phù hợp với tiêu chí để tham gia. Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ sau khi tham gia đầy đủ chương trình tập huấn.

Mục tiêu chính của buổi khởi động trực tuyến này là để cung cấp thêm thông tin chi tiết về chuỗi chương trình tập huấn đảm bảo các doanh nghiệp hiểu được hình thức đào tạo và lợi ích của chương trình tập huấn đối với doanh nghiệp của họ trước khi cam kết và đăng ký tham gia. Các doanh nghiệp được mời thuộc 3 lĩnh vực mục tiêu nêu trên sẽ đăng ký tham gia buổi hội thảo trực tuyến tương ứng với ngành nghề của doanh nghiệp mình và sau đó mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa hai (2) cán bộ của doanh nghiệp tham gia chương trình tập huấn ngay trong tháng 10 và 11/2021.

 
 • Thời lượng: 2 tiếng
 • Địa điểmHọp trực tuyến trên nền tảng Zoom (sẽ được gửi sau khi đăng ký)
 • Thành phần tham giaCác doanh nghiệp từ 3 lĩnh vực mục tiêu (may mặc & da giày, du lịch & lữ hành, và Công nghệ Thông tin), và một số giảng viên tiềm năng từ các công ty tư vấn và các tổ chức đào tạo & phát triển
 • Thời gian: Chia làm hai buổi hội thảo theo hai nhóm ngành nghề:
 1. Buổi hội thảo 1: 9:00-11:00 sáng thứ Năm ngày 7/10/2021 Doanh nghiệp May mặc & Da giày
 2. Buổi hội thảo 2: 9:00-11:00 sáng thứ Sáu ngày 8/10/2021 Doanh nghiệp Du lịch, lữ hành & ITC
 • Nội dung chi tiết và kế hoạch tập huấn: Xem phía dưới
 • Tiêu chí lựa chọn học viên: Xem phía dưới

Để có thêm thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ anh Phan Lê Thắng qua điện thoại: 0972646946 hoặc thư điện tử phan.thang@childrights-business.org
 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN


 
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN THÁNG 10 & 11/2021

 
NỘI DUNG TẬP HUẤN

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN HỌC VIÊN
Số lượng học viênMỗi doanh nghiệp cử tối đa 2 cán bộ tham gia chương trình đào tạo

Tiêu chí lựa chọn:
 1. Có sự quan tâm và mong muốn tìm hiểu về chính sách phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em và phát triển lao động trẻ trong doanh nghiệp
 2. Hiện đang làm việc tại bộ phận nhân sự, công đoàn, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong côngty
 3. Có kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng tổ chức
 4. Có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ điều hành các hoạt động nhóm và/hoặc đào tạo.
 5. Thể hiện sự trưởng thành, chuyên nghiệp và có thái độ tích cực
 6. Sắp xếp được thời gian (và được phép của doanh nghiệp) và cam kết thực hiện 2 yêu cầu sau:
  • Tham gia đầy đủ khóa đào tạo trong 3 tuần theo kế hoạch đính kèm do UNICEF và VCCI tổ chức cùng với Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Phát triển Cộng đồng & Công tác Xã hội (SDRC) và Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp
  • Sau khóa tập huấn, tư vấn cho ban giám đốc doanh nghiệp triển khai các chương trình đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp mình
Tiêu chí mong muốn:
 1. Có hiểu biết về bảo trợ xã hội, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và quyền trẻ em sẽ có ưu thế.
 2. Có kỹ năng thuyết trình và tự tin nói trước công chúng
 3. Là người có sức ảnh hưởng tích cực tại nơi làm việc
Lợi ích khi tham gia vào chương trình:
 1. Tham gia chương trình tập huấn, học viên sẽ được chia sẻ các nội dung, tài liệu và công cụ triển khai đào tạo về 3 chủ đề sau:
  • Chủ đề 1: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em
  • Chủ đề 2: Bảo vệ Lao động Trẻ
  • Chủ đề 3: Phát triển Kỹ năng cho Lao động Trẻ
 2. Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng và công cụ để có thể tổ chức đào tạo nội bộ hiệu quả. Học viên cũng sẽ được hưởng lợi từ việc kết nối với những học viên khác và giảng viên để chia sẻ kinh nghiệm.
 3. Học viên sẽ được nâng cao năng lực của họ trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm và các kỹ năng điều hành, hướng dẫn để thực hiện các buổi hướng dẫn tương tác, có thể được sử dụng như một mô hình đào tạo về các chủ đề/vấn đề khác trong doanh nghiệp
 4. Sau khi tham gia đầy đủ chương trình tập huấn trực tuyến và được sự xác nhận của Dự án, các học viên sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình tập huấn và có thể sử dụng tài liệu và các công cụ do Dự án cung cấp để tổ chức đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp mình.

Nhiệm vụ của học viên sau khi tham gia chương trình tập huấn:
 1. Trong vòng một hoặc hai tháng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên sẽ tham mưu cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp triển khai kế hoạch đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
 2. Trong vòng sáu tháng, kế hoạch đào tạo nội bộ sẽ được triển khai với ít nhất một buổi cho mỗi thủ đề