Thông tin hoạt động

Cùng nhìn lại năm vừa qua của dự án CRBP qua những hoạt động nổi bật nhé!

Sơ đồ hoá và đánh giá năng lực các tổ chức đào tạo nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanhĐánh giá năng lực quốc gia theo bình luận chung số 16 của Uỷ ban Công ước Quyền trẻ em về CRBP

Tải Bình luận số 16 của Ủy Ban về Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc tại:

Tiếng Anh: https://www.unicef.org/vietnam/reports/obligations-and-actions-childrens-rights-and-business
Tiếng Việt: https://www.unicef.org/vietnam/vi/báo-cáo/nghĩa-vụ-và-hành-động-về-quyền-trẻ-em-và-kinh-doanh


Đóng góp cho bộ chỉ số CSI 2021


Họp tham vấn với các tổ chức chính làm về CRBP

Mời bạn đọc thêm thông tin về cuộc họp tại http://crbp.com.vn/vi/da-hoan-thanh/hop-tham-van-voi-cac-to-chuc-chinh-lam-ve-quyen-tre-em-va-nguyen-tac-kinh-doanh-chuan-bi-cho-tap-huan-giang-vien-nguon 


Đánh giá thiếu hụt kĩ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ bị tổn thương

Chúng tôi đã tổ chức lễ công bố trực tuyến kết quả của báo cáo vào tháng 10 năm 2020. Mời bạn xem video tóm tắt về kết quả báo cáo tại trang Facebook của dự án tại https://www.facebook.com/watch/?v=2780919485521590 hoặc đọc chi tiết nội dung báo cáo tại http://crbp.com.vn/vi/da-hoan-thanh/bao-cao-doanh-nghiep-tim-kiem-su-sang-tao-ky-nang-lam-viec-nhom-va-lang-nghe-tich-cuc-tu-nguoi-lao-dong-tre-trong-tuong-lai

Diễn đàn doanh nghiệp

Mời bạn đọc thêm thông tin về diễn đàn tại http://crbp.com.vn/vi/da-hoan-thanh/tai-dinh-hinh-doanh-nghiep-trach-nhiem-vi-mot-the-gioi-tot-dep-hon-cho-tre-em hoặc xem phóng sự về diễn đàn tại https://www.facebook.com/417868652278747/videos/422881582083669


Các hoạt động trong thời gian tới
  • Đánh giá về SMEs và quyền trẻ em tại Việt Nam 
  • Chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ "Không ai hoàn hảo"
  • Diễn đàn doanh nghiệp hàng năm
  • Diễn đàn đối thoại cho thanh niên và doanh nghiệp cùng trao đổi về các cơ hội, những kỹ năng cần thiết trong thời kỳ công nghệ số 4.0, thúc đẩy mô hình đối tác công tư và các có hội nâng cao tay nghề cho lao động trẻ
  • Diễn đàn đa phương của dự án CRBP để chia sẻ những kết quả của dự án và xây dựng hiểu biết chung về các vấn đề trong cộng đồng doanh nghiệp
  • Hoạt động truyền thông nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và đối tác
  • Khóa đào tạo cho khối sản xuất về các vấn đề tại nơi làm việc
    Lồng ghép vào các sáng kiến VCCI (CSI – nghiên cứu về CRBP trong Top CSI, Dự án Quyền Con người) và vận động chính sách
  • Chuỗi hoạt động với Viện Quyền Con người về làm việc với khối cơ quan nhà nước
Để biết thêm thông tin và được cập nhật thường xuyên hơn về dự án, vui lòng theo dõi chúng tôi tại trang Facebook: CRBP - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh.