Hợp tác hoạt động truyền thông dự án CRBP

Trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam (Dự án CRBP), Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, VCCI trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu, quan tâm nộp hồ sơ tham gia triển khai hoạt động truyền thông của dự án


Chi tiết