Thông tin hoạt động

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) kiêm Giám đốc Ban chỉ đạo dự án “Thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt Nam”(gọi tắt CRBP) đã đón tiếp đại diện các tổ chức đối tác tham dự cuộc họp tham vấn định kỳ cho các hoạt động ưu tiên của dự án CRBP.


Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI khẳng định: VCCI và các đối tác sẽ nỗ lực đem lại những điều có lợi tốt nhất cho doanh nghiệp, các gia đình, cộng đồng và đặc biệt là hỗ trợ cho trẻ em.

 

Mục tiêu chính của cuộc họp nhằm: Chia sẻ các kết quả đạt được của dự án trong năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021; Trao đổi về tiến trình hoạt động cũng như kế hoạch liên quan của các tổ chức đối tác, các chương trình chính sách, văn bản, các chương liên quan của các hiệp định thương mại mới với mục đích tăng cường chia sẻ và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.

Cuộc họp có sự tham gia của 20 đại diện các tổ chức đối tác của dự án trong các lĩnh vực quyền trẻ em và doanh nghiệp, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như Cơ quan Tài Chính quốc tế (IFC), Trung tâm Hỗ trợ Quyền trẻ em và Doanh nghiệp, VBCSD, Văn phòng giới sử dụng lao động, MSD, GSS, VBCWE, Healthbridge Việt Nam, Blue Dragon, MDRI, Viện Quyền Con người, UNICEF Việt Nam…

Các đại biểu đã cùng nhau đề xuất những nội dung mà dự án nên tập trung trong các hoạt động với doanh nghiệp như hỗ trợ nâng cao nhận thức tăng cường năng lực, khuyến khích đưa vấn đề Quyền trẻ em vào các báo cáo phát triển bền vững, tuân thủ các quy định trong nước và quốc tế và các hiệp định thương mại về các vấn đề lao động, lưu ý các hoạt động liên quan đến quảng bá sản phẩm hay cộng đồng của doanh nghiệp.

Đây được coi là các hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện được những việc họ có thể làm và khó khăn họ gặp phải trong việc thúc đẩy quyền trẻ em trong hoạt động kinh doanh, không chỉ tại nơi làm việc mà con mở rộng ra cộng đồng, thị trường và các chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng những sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp thể hiện sự thân thiện với trẻ em, đảm bảo cộng đồng, môi trường lành mạnh cho trẻ nhỏ.


20 đại diện các tổ chức đối tác tham dự cuộc họp tham vấn định kỳ cho các hoạt động ưu tiên của dự án “Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt Nam
 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký VCCI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ đối tác giữa các bên nhằm triển khai một cách hiệu quả nhất những nỗ lực nhằm đảm bảo sự phục hồi cho khối doanh nghiệp qua thời kỳ khủng hoảng vừa qua, đem lại những điều có lợi tốt nhất cho doanh nghiệp, các gia đình, cộng đồng và đặc biệt là hỗ trợ cho trẻ em.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác 3 năm từ 2019 đến hết 2021 giữa UNICEF Việt Nam và VCCI thúc đẩy quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Mục đích của dự án nhằm tăng cường hiểu biết, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp chủ chốt có ảnh hưởng đến trẻ em, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tôn trọng và hỗ trợ quyền trẻ em. Dự án sẽ tập trung vào ba ngành chính là dệt may và da giầy, ICT và du lịch lữ hành.
 

Để biết thêm thông tin và được cập nhật thường xuyên về hoạt động của dự án, vui lòng thích và theo dõi trang Facebook của chúng tôi tại https://www.facebook.com/CRBPproject/