Khảo sát về “Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) tại nơi làm việc ở Việt Nam” được thực hiện trong khuôn khổ dự án CRBP do UNICEF tài trợ và được triển khai bởi Văn phòng Doanh nghiệp vì Sự phát triển bền vững (SDforB) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cuộc khảo sát được xây dựng dựa trên Khảo sát toàn cầu của UNICEF về Chính sách tại Nơi làm việc và được tiến hành từ tháng 4 – Tháng 5 năm 2019 bởi đội ngũ khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) – Tổ chức Phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh.
 
Khảo sát đã thu thập kết quả phản hồi từ 101 doanh nghiệp với nỗ lực mang đến một cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn về cách các công ty/doanh nghiệp có thể làm để tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam. Khảo sát tập trung vào ba ngành chính đó là Dệt may và Da giầy, Du lịch và Lữ hành, Công nghệ thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, khảo sát cũng mở rộng đến các ngành nghề khác thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu. Khảo sát cho thấy được cách mà các công ty/doanh nghiệp đang tham gia vào việc bảo vệ quyền trẻ em cũng như chỉ ra những thách thức đang gặp phải trong việc thực hiện các chính sách về quyền trẻ em tại nơi làm việc.
 
Phân tích và khuyến nghị của khảo sát tập trung vào những phạm vi sau đây:
  • Chính sách môi trường làm việc thân thiện với các gia đình
  • Tuyển dụng lao động trẻ và phòng ngừa lao động trẻ em
  • Lao động di cư và gia đình của họ
  • Chính sách dành cho đối tác
Đây là các kết quả chính cũng như các khuyến nghị và đề xuất hành động của cuộc khảo sát dành cho doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
Để được cập nhật thường xuyên các thông tin về dự án, vui lòng thích và theo dõi trang Facebook của chúng tôi tại địa chỉ CRBP - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh.