Nghiên cứu “Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ tổn thương" đã thu thập phản hồi từ 169 doanh nghiệp qua phân tích và đánh giá thị trường, nhằm tìm hiểu các kĩ năng nghề nghiệp hiện tại và dự báo các kĩ năng nghề nghiệp cần thiết trong tương lai đối với các nhóm lao động trẻ ở độ tuổi 15 - 24 thuộc ba nhóm ngành chính:
  • Dệt may & Da giày (52)
  • Du lịch & Lữ hành (61)
  • Công nghệ Thông tin & Truyền thông (56)
Tờ rơi dưới đây tổng hợp các kết quả chính thu được từ nghiên cứu trên. Mời các bạn tải và đọc báo cáo tại ĐÂY.


Báo cáo này là một phần trong dự án hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và VCCI về thúc đẩy Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) trong các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm tăng cường kiến thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp để tôn trọng và hỗ trợ Quyền trẻ em.

Để được cập nhật thường xuyên các thông tin về dự án, vui lòng thích và theo dõi trang Facebook của chúng tôi tại địa chỉ CRBP - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh.

Mời bạn đọc thêm về báo cáo hoàn chỉnh tại http://crbp.com.vn/vi/bo-cong-cu/bao-cao-nghien-cuu-danh-gia-ve-ky-nang-nghe-nghiep-va-thuc-hanh-tot-cua-doanh-nghiep-de-nang-cao-tay-nghe-cho-thanh-thieu-nien-yeu-the-va-de-ton-thuong