Các cách để nâng cao tính hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội trước những cú sốc quy mô lớn như đại dịch COVID-19 gây ra đối với thị trường lao động là gì? Mời bạn tham khảo một số khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới, trong một nghiên cứu mới nhất về vấn đề này.
 
Nghiên cứu này có sự tham gia của Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và do Australian Embassy, Vietnam tài trợ (#ABP2).

Tải báo cáo “Thị trường lao động và sự bùng phát đại dịch COVID-19 ở Việt Nam: Tác động và bài học kinh nghiệm đối với an sinh xã hội” tại đây: https://bit.ly/WBlabormarketCOVID19