Ngành may mặc và giày dép của Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm qua và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là ngành xuất khẩu lớn thứ hai trên toàn quốc, chiếm hơn một phần tư giá trị của tất cả hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngành tạo ra nhiều công ăn việc làm chính thức nhất và đa số lao động trong ngành là nữ giới. Do đó, ngành có tác động rất lớn đến trẻ em, cả trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp khi trẻ em là lực lượng lao động tương lai của ngành hoặc ở những khu vực phi chính thức phát triển xung quanh ngành. Gián tiếp khi ngành sử dụng nhiều lao động đang làm cha mẹ hoặc đang là người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em; có ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình. UNICEF tìm cách giải quyết những quan ngại đối diện với trẻ em này thông qua một chương trình vì trẻ em, bắt đầu bằng một nghiên cứu đánh giá nhằm tìm hiểu rõ, toàn diện cũng như có bằng chứng về các cách thức mà quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi ngành may mặc và giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận, kể cả trong hay ngoài phạm vi doanh nghiệp.
 

Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ em trong chuỗi cung ứng ngành may mặc và giày dép ở cả trong nước và quốc tế.
 

Nghiên cứu đánh giá này được thực hiện năm 2016 gồm nghiên cứu tư liệu dựa trên các tài liệu, ấn phẩm hiện hành cộng với nghiên cứu hiện trường bao gồm phỏng vấn các bên có liên quan, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà máy, quan sát trực tiếp và nghiên cứu thăm dò để khẳng định kết quả nghiên cứu tư liệu cũng như xác định bổ sung các tác động có thực. Phạm vi địa lý tập trung vào ngành may mặc và giày dép tại thành phố Hồ Chí Minh (quận Bình Tân và Thủ Đức) và các tỉnh lân cận gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Vũng Tàu.
 

Mời bạn tải báo cáo của UNICEF tại ĐÂYĐể biết thêm thông tin, vui lòng truy cập và theo dõi chúng tôi trên Facebook tại www.facebook.com/CRBPproject/