COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe, nó còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Trong các chính sách để ứng phó với đại dịch này, điều quan trọng là chúng ta luôn cần quan tâm đến tác động đối với trẻ em và đặt các em làm trung tâm. Tài liệu hướng dẫn ‘Các chính sách thân thiện với gia đình dành cho doanh nghiệp’ cung cấp hướng dẫn, ý tưởng và đề xuất cho các doanh nghiệp đang tìm cách phát triển văn hóa kinh doanh toàn diện thân thiện với các gia đình, đồng thời nâng cao năng suất và tỷ lệ duy trì lực lượng lao động. Quá trình xây dựng các chính sách thân thiện với gia đình là một cam kết lâu dài đòi hỏi sự gắn kết có ý nghĩa và liên tục với người lao động, và các chính sách quản lý để hiểu rõ nhu cầu và những khó khăn tiềm ẩn, để có thể liên tục cải tiến và phát triển. Sổ tay này được thiết kế để giúp các công ty thực hiện điều này.

Các ý tưởng và khuyến nghị trong tài liệu này dựa trên các kinh nghiệm không ngừng phát triển của UNICEF ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bao gồm những chương trình thí điểm ở Bangladesh và Việt Nam nhằm thúc đẩy các chính sách và thực hành thân thiện với gia đình trong các nhà máy. Chúng tôi hy vọng tài liệu hướng dẫn sẽ giúp thiết lập nền tảng vững chắc để có thêm hiều sự tham gia áp dụng các chương trình thân thiện với gia đình trong khu vực và hơn thế nữa.

Tài liệu hướng dẫn dành cho doanh nghiệp về các chính sách thân thiện với gia đình do Văn phòng UNICEF Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương thực hiện. Bản tiếng Việt do UNICEF Việt Nam và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa UNICEF và VCCI về Quyền trẻ em và Kinh doanh.


Tải tài liệu hướng dẫn tại ĐÂY.


Để biết thêm thông tin, vui lòng thích và theo dõi chúng tôi trên trang Facebook www.facebook.com/CRBPproject/.