Thông tin hoạt động

Viện Quyền con người (Học viện Chính trị Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Văn phòng Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (SDforB) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo: “Quyền Trẻ em và Kinh doanh: Giới thiệu hướng dẫn thực hành Bình luận chung số 16 của Ủy ban Công ước Quyền trẻ em”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong Doanh nghiệp tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ và được triển khai bởi Văn phòng Doanh nghiệp vì Sự phát triển bền vững (SDforB) thuộc VCCI.Mục tiêu của hội thảo nhằm chia sẻ thông tin nội dung Bình luận chung số 16 của Công ước Quyền trẻ em cho cán bộ lãnh đạo và hoạch định chính sách, pháp luật, các nhà khoa học và đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức có liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức và có hành động hiệu quả nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh ở Việt Nam.

Ngày: Thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thời gian: 8:00 – 16.30
Địa điểm: Hội trường 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc , Nghĩa Tân , Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Thảo Lê (email: thaolm@vcci.com.vn). Để được cập nhật thường xuyên về thông tin sự kiện và dự án, vui lòng thích và theo dõi trang Facebook của chúng tôi tại CRBP - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh.
 
Nội dung chương trình dự kiến