Thông tin hoạt động

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức buổi tham vấn trực tuyến về “Lộ trình tăng cường năng lực cho Doanh nghiệp về Quyền trẻ em và Kinh doanh”.
 
Mục tiêu của sự kiện là để chia sẻ các vấn đề chính Quyền trẻ em và Kinh doanh (CRBP) tập trung tại nơi làm việc, những nhu cầu tăng cường năng lực và các can thiệp giải pháp cần thiết cũng như cùng thảo luận về lộ trình tăng cường năng lực cho doanh nghiệp về CRBP tại nơi làm việc.
 
Sự kiện này sẽ quy tụ các đại diện đến từ các tổ chức hoạt động về Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh, các tổ chức có kinh nghiệm/hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp về CRBP/Bền vững/Kinh doanh trách nhiệm, cũng như một số công ty, nhãn hàng, đại diện phòng thương mại có tham gia vào quá trình xây dựng năng lực cho doanh nghiệp. Buổi tham vấn cũng là cơ hội để các tổ chức tham gia mở rộng mạng lưới đối tác.
 
Thông tin chi tiết về sự kiện
  • Ngày: Thứ Năm, Thứ Sáu ngày 10-11 tháng 6 năm 2021
  • Thời gian: 2 nửa buổi sáng, từ 8h30 đến 11h00
  • Đường dẫn cuộc họp: Sẽ được cập nhật
Buổi sáng đầu tiên của phiên họp sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook của dự án CRBP - Quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh. Mời các bạn quan tâm đón xem.
 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
 
Thời gian Chương trình
Ngày 1: Thứ Năm ngày 10 tháng 6 năm 2021
Thời gian: 8.30 – 10.30
8.30 – 8.35 Chào mừng đến buổi tham vấn
8.35 – 8.45 Phát biểu chào mừng và khai mạc
Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
8.45 – 8.55 Giới thiệu về Quyền trẻ em và Kinh doanh và chia sẻ về những thảo luận chính cũng như kiến nghị của buổi họp với các tổ chức về Quyền trẻ em và Kinh doanh tại nơi làm việc năm 2020
Bà Thảo Lê, Điều phối viên dự án CRBP, VCCI
8.55 – 9.10 Trình bày và thảo luận về các vấn đề chính về Quyền trẻ em và Kinh doanh, nhu cầu tăng cường năng lực cho doanh nghiệp và các can thiệp/giải pháp cần thiết
 
Chủ đề 1: Hỗ trợ Chăm sóc trẻ
Bà Vũ Hằng, Cán bộ Chương trình, Giới và Phát triển Kinh tế bao trùm, IFC
9.10 – 9.30 Chủ đề 2: Thúc đẩy Nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
Cùng trình bày bởi Bà Vũ Hoàng Dương, Quản lý chương trình Alive & Thrive Việt Nam và Bà Nazia Ijaz, Chuyên gia Hợp tác Doanh nghiệp, UNICEF Việt Nam
9.30 – 9.40 Hỏi đáp
9.40 – 9.45 Nghỉ giải lao
9.45 – 10.00 Chủ đề 3: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em
Bà Nguyễn Hương Trà, Tư vấn về Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em
10.00 – 10.15
 
Chủ đề 4: Bảo vệ và Cơ hội việc làm phù hợp cho Lao động trẻ
Bà Mai Hồng Ngọc, Trưởng phòng, Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI
10.15 – 10.25 Hỏi đáp
10.25 – 10.30 Tổng kết ngày 1
Ngày 2: Thứ Sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021
Thời gian: 8.30 – 11.00
8.30 – 8.50 Quan điểm của Doanh nghiệp về nhu cầu nâng cao năng lực về Quyền trẻ em tại nơi làm việc
Điều phối: Bà Thảo Lê, Điều phối viên dự án CRBP, VCCI
Diễn giả:
  • Bà Nguyễn Minh Giang, Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty Bitis
  • Bà Đoàn Thị Xuân Ba, Giám đốc Nhân sự, Response Việt Nam
8.50 – 9.20 Thảo luận nhóm song song:
 
Chủ đề 1: Hỗ trợ Chăm sóc trẻ
Điều phối bởi: Bà Vũ Hằng, Cán bộ Chương trình, Giới và Phát triển Kinh tế bao trùm, IFC
 
Chủ đề 2: Thúc đẩy Nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
Đồng điều phối bởi: Bà Ly Bùi, Cán bộ Hợp tác Doanh nghiệp, UNICEF Việt Nam và Bà Vũ Hoàng Dương, Quản lý chương trình Alive & Thrive Việt Nam
 
Chủ đề 3: Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em
Điều phối bởi: Bà Nguyễn Hương Trà, Tư vấn về Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em
       
Chủ đề 4: Bảo vệ và Cơ hội việc làm phù hợp cho Lao động trẻ
Điều phối bởi: Bà Mai Hồng Ngọc, Trưởng phòng, Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI
 
9.20 – 9.25 Nghỉ giải lao
9.25 – 10.15 Báo cáo thảo luận từ các nhóm
10.15 – 11.00 Thảo luận toàn thể về Lộ trình Tăng cường năng lực cho Doanh nghiệp về Quyền trẻ em tại nơi làm việc
Đồng điều phối bởi Bà Nazia Ijaz, Chuyên gia Hợp tác Doanh nghiệp, UNICEF Vietnam – Bà Thảo Lê, Điều phối viên dự án CRBP, VCCI
 
Tổng kết