Thông tin hoạt động

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UNICEF Việt Nam và Viện nghiên cứu Mekong (MDRI) phối hợp tổ chức buổi công bố trực tuyến “Báo cáo đánh giá về thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ bị tổn thương”, trong khuôn khổ dự án thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) trong doanh nghiệp tại Việt Nam (dự án CRBP).Mục tiêu của sự kiện này là để chia sẻ những kết quả chính của báo cáo cũng như trao đổi các vấn đề liên quan đến nâng cao kỹ năng nghề nghiêp cho thanh thiếu niên đặc biệt nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương. Sự kiện này sẽ quy tụ đại diện đến từ khối doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các bên liên quan, cơ quan tổ chức đối tác chính đến từ khối cơ quan nhà nước, phi chính phủ và các chuyên gia làm về mảng thanh niên, CSR, quyền trẻ em và kinh doanh.

Đây cũng là một cơ hội để người tham gia có thể mở rộng mạng lưới và thảo luận về những vấn đề chính, thách thức, cơ hội cũng như các giải pháp cho các hành động trong tương lai và thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh.
*Mời bạn đọc Hướng dẫn tham dự cuộc buổi công bố trực tuyến qua ứng dụng Zoom để có thể tham gia sự kiện một cách thuận lợi nhất.

Mời các bạn xem nội dung dự kiến của hội thảo như dưới đây. Để biết thêm thông tin và được cập nhật về các hoạt động của dự án CRBP, vui lòng thích và theo dõi chúng tôi trên trang Facebook www.facebook.com/CRBPproject/