Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam và ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư kí VCCI
 

14/09/2019: Trong buổi tiếp đón Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, ông Nguyễn Quanh Vinh. Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao đổi về định hướng hợp tác trong tương lai.

Trong buổi thảo luận, ông Nguyễn Quang Vinh bày tỏ sự cảm ơn sự đóng góp của UNICEF trong thời gian vừa qua thông qua dự án về “Thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt Nam”. Đặc biệt là sự đóng góp của UNICEF cho thành công của Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững diễn ra ngày 12/9 vừa qua trong hội thảo chuyên đề về “Phát triển nguồn vốn con người”.

Tổng Thư ký VCCI cho rằng, hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Hiện tại UNICEF và VCCI đang cùng đồng hành thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt Nam” từ năm 2019 đến hết 2021.

Dự án với mục tiêu chính nhằm tăng cường hiểu biết, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp chủ chốt có ảnh hưởng lớn đến trẻ em, cũng như tăng cường sự tham gia của nhiều bên liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tôn trọng và hỗ trợ Quyền trẻ em ở Việt Nam.

Bà Rana Flowers nhận định, UNICEF rất coi trọng vai trò và kinh nghiệm của VCCI trong việc thúc đẩy tính bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong khu vực tư nhân cũng như thúc đẩy phát triển kinh doanh nói chung. Đồng thời, UNICEF hy vọng VCCI không chỉ là đối tác chiến lược mà có thể là “người hướng dẫn” cho UNICEF trong các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Theo bà Rana, vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các vấn đề về bảo vệ trẻ em và phụ nữ là vô cùng quan trọng. Do đó, UNICEF rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của VCCI - tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam, trong việc thúc đẩy các vấn đề về trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Trong Hội nghị Toàn quốc về Phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ có Nghị quyết về Phát triển bền vững năm 2019 với những nội dung mới và sát thực tế trong bối cảnh hiện nay. VCCI cũng đóng vai trò trong việc đóng góp ý kiến cho Nghị quyết này và khuyến khích sự tham gia của UNICEF trong việc đóng góp ý kiến với các vấn đề liên quan đến trẻ em, dinh dưỡng, xóa nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, thành phố và cộng đồng bền vững, quan hệ đối tác, v.v…

Qua đó, trong thời gian tới, UNICEF và VCCI sẽ ký Biên bản thỏa thuận về việc xây dựng chương trình hợp tác giữa UNICEF và VCCI trong việc khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững như Mục tiêu 1, 2 về Xóa nghèo, đói, Mục tiêu 8 về tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, Mục tiêu 17 về quan hệ tối tác toàn cầu và các mục tiêu liên quan khác.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập và theo dõi chúng tôi trên Facebook tại www.facebook.com/CRBPproject/