Bảo vệ Quyền trẻ em giúp xây dựng một cộng đồng vững mạnh, có trí thức và là yếu tố thiết yếu tạo dựng môi trường kinh doanh hiệu quả, hòa nhập và ổn định. Việc tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em không chỉ là trách nhiệm riêng của các doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của các bên liên quan. Đối với doanh nghiệp, việc tôn trọng và thực hiện tốt quyền trẻ em sẽ mang lại nhiều lợi ích như nâng cao danh tiếng, vị thế của doanh nghiệp, củng cố mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, từ đó gia tăng tính cam kết và giữ chân người lao động làm việc tại doanh nghiệp nhất là sau giai đoạn dịch bệnh Covid 19, hầu như các doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động phổ thông do họ có tâm lý muốn định hình lại cuộc sống, muốn tìm một môi trường làm việc thoải mái, ít tăng ca và lương cao hơn so với ngành dệt may và da giày. 
 
Vào ngày 1/7 vừa qua, Dự án "Thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp tại Việt Nam - CRBP" phối hợp với Hội Đồng Doanh nghiệp Vì sự phát triển bền vững – VBCSD đồng tổ chức khóa tập huấn với chủ đề  "Quản trị Doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch: Vai trò của Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững và văn hóa đa dạng bao trùm trong doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tập huấn, đại diện cho phía UNICEF Việt Nam, bà Doãn Thùy Dung, cán bộ Chính sách xã hội đã giới thiệu các Quyền trẻ em và 10 nguyên tắc trong kinh doanh cần được tôn trọng và thực hiện.  Đây là năm thứ 2 liên tiếp các quyền trẻ em được lồng ghép vào Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững - CSI. Bảng xếp hạng top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững dự kiến sẽ công bố vào tháng 12/2022, trong đó sẽ ghi nhân, biểu dương các doanh nghiệp có thực tiễn tốt về quyền trẻ em trong kinh doanh.