Trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc Kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam (Dự án CRBP), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Khóa tập huấn Nhận diện và quản lý rủi ro trong tuân thủ các quy định pháp luật lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp ngày 131/1/2024 tại TP.HCM.

Tham dự tập huấn có bà Trần Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI, ông Nguyễn Võ Nhật Hân - Cán bộ dự án UNICEF, giảng viên chính ông Trần Xuân Quang – chuyên gia tư vấn, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Cung ứng Bền vững Toàn cầu (GSS Solutions) và hơn 100 đại diện doanh nghiệp dệt may, da giày, điện tử, công nghiệp hỗ trợ tại khu vực phía Nam.
Tại khóa tập huấn, bà Trần Thị Hồng Liên – Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI) đã giới thiệu đến các doanh nghiệp 1 số thông tin về trách nhiệm thẩm định trong chuỗi cung ứng bao gồm sự khác biệt với các yêu cầu về thực hiện trách nhiệm xã hội khác như CSR, ESG, Responsible business…Trách nhiệm thẩm định chuỗi cung ứng cũng đã được quy định pháp lý tại một số quốc gia, đặt ra các yêu cầu pháp lý ngày càng cao và doanh nghiệp cần chủ động phòng ngừa và quản lý rủi ro trong việc toàn chuỗi cung ứng.  
Mặc dù không chịu sự điều chỉnh trực tiếp của những quy định nêu trên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chịu tác động khi tham gia chuỗi cung ứng của các công ty nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của luật. Việc sớm nắm bắt những yêu cầu của các khách hàng (tiềm năng) sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước chuẩn bị sẵn sàng hệ thống giám sát nội bộ hiệu quả, đảm bảo các tiêu chuẩn về lao động và môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.