Ngày 19 và 21/12 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp, trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh trong Doanh nghiệp tại Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của UNICEF đã tổ chức thành công Chương trình tập huấn “Phòng ngừa, giảm thiểu và bảo vệ lao động trẻ em trong kinh doanh”. Chương trình tập huấn đã thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như may mặc, da giày, du lịch, công nghệ thông tin, sản xuất bao bì…..