Cơ hội

Mời nộp hồ sơ: Dịch vụ phân tích và đánh giá thị trường

Dự án CRBP đang tìm bên tiến hành dịch vụ tư vấn về phân tích và đánh giá thị trường, với mục đích nhằm xác định các kĩ năng cần thiết trong công việc, và các thực hành tốt của doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách năng lực của nhóm thanh thiếu niên dễ bị tổn thương.Mời các bên có quan tâmnộp hồ sơ qua email tới Ms. Thảo Lê (thaolm@vcci.com.vn)trước ngày 5/1/2020.