Bộ công cụ

Kỹ năng chuyển đổi và nhu cầu nâng cao kỹ năng

Kỹ năng chuyển đổi là gì? Kỹ năng chuyển đổi có thể giúp gì cho các bạn trẻ trong nghề nghiệp tương lai?

Những phát hiện chính: Nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ tổn thương

Những phát hiện chính từ Nghiên cứu “Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ tổn thương" 

TỜ RƠI: Lao động chưa thành niên

Tờ rơi về Lao động chưa thành niên 

Báo cáo nghiên cứu: Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho thanh thiếu niên yếu thế và dễ tổn thương

Sáng tạo, làm việc nhóm và lắng nghe tích cực được các doanh nghiệp tìm kiếm từ người lao động trẻ trong tương lai.

Khảo sát: Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) tại nơi làm việc ở Việt Nam

Khảo sát về “Quyền trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) tại nơi làm việc ở Việt Nam” được thực hiện trong khuôn khổ dự án CRBP do UNICEF tài trợ và được triển khai bởi Văn phòng Doanh nghiệp vì Sự phát triển bền vững (SDforB) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Tổng hợp công cụ và tài liệu của UNICEF cho doanh nghiệp

Tổng hợp công cụ và tài liệu của UNICEF cho doanh nghiệp về CRBP

Promoting Positive Gender Roles in communications (COVID-19): Consideration for Business

Guidance for businesses on marketing and advertising during the crisis, in the context of COVID-19, to avoid harmful stereotypes and promote positive gender roles.

Tài liệu - Hướng dẫn thực hiện Bình luận chung số 16 của Uỷ ban về Quyền trẻ em của LHQ

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Uỷ ban Luật gia Quốc tế (ICJ) đã hợp tác xây dựng Hướng dẫn thực hiện Bình luận chung số 16 nhằm hỗ trợ các chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác trong quá trình thực hiện quyền trẻ em. Hướng dẫn này nêu chi tiết các nghĩa vụ của các quốc gia liên quan đến kinh doanh và quyền trẻ em và giải thích cách hoàn thành những nghĩa vụ này.

Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh

Trẻ em là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.