Bà Phạm Chi Lan nói về quyền trẻ em và trách nhiệm của doanh nghiệp

Tại sao chúng ta phải quan tâm đến vấn đề trẻ em vào lúc này? Việc thúc đẩy quyền trẻ em có thể tạo cho doanh nghiệp những lợi thế kinh doanh gì so với đối thủ?
Cùng lắng nghe bà Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế cao cấp, chia sẻ và thảo luận về vấn đề này trong Diễn đàn Doanh nghiệp của chúng tôi nhé!

Scroll to Top