Tập huấn cho doanh nghiệp về quyền trẻ em và lao động trẻ

Cùng xem những điểm nhấn trong 3️⃣ tuần tập huấn trực tuyến cho doanh nghiệp về giảm thiểu lao động trẻ em và nâng cao kĩ năng nghề cho lao động trẻ nhé! 👇📺
Chương trình tập trung vào ba nhóm ngành mục tiêu: 🧵 Da giày và May mặc, 💻 Thông tin, Công nghệ Thông tin (ITC), và ✈️ Du lịch & Lữ hành.
Trong quá trình tập huấn, ngoài các nội dung kỹ thuận về phát triển chính sách và quy trình quản lý nhân sự phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, học viên từ 10 doanh nghiệp tham gia được hướng dẫn sử dụng các công cụ đào tạo, kỹ năng giảng dạy và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng chuyển đổi cho lao động trẻ. Các doanh nghiệp đã xây dựng được một kế hoạch tổng thể cho các hoạt động triển khai tại doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của mình sau khi tham gia chương trình tập huấn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn The Centre for Child Rights and Business, SDRC, các giảng viên, diễn giả, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đã tham gia đóng góp tích cực cho chương trình tập huấn 😊😊

Scroll to Top