Chương trình đàm thoại kỹ năng làm cha mẹ

Làm cha mẹ là công việc vô cùng quan trọng, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều cha mẹ thiếu kĩ năng và kiến thức để cung cấp trọn vẹn nhất cho con mình. Để hỗ trợ cha mẹ, chúng tôi đã triển khai chương trình đào tạo kỹ năng “Không ai hoàn hảo”, dành cho các cha mẹ là công nhân ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực
 🧵 Da giày và May mặc,
 💻 Thông tin,
Công nghệ Thông tin (ITC),
có con dưới 8 tuổi.
Xem video dưới để hiểu hơn về chương trình, cách không chỉ người lao động mà cả doanh nghiệp đều hưởng lợi được từ chương trình tập huấn ấm áp này nhé!
Chúng tôi chuẩn bị để khởi động một chuỗi chương trình mới cho doanh nghiệp!
Bạn có sẵn sàng tham gia với chúng tôi?!!
Scroll to Top